ANDERE PROPERTIES – DIENSTEN FASE 1

mensen willen huis in spanje kopen via ruralpropertyspain.com
INFORMATIE VERKRIJGEN OVER EEN EIGENDOM DAT TE KOOP IS AANGEBODEN DOOR EEN PARTICULIER OF WORDT BEHEERD DOOR EEN MAKELAAR

FASE 1

Bent u geïnteresseerd in een woning of grond in Spanje en wilt u meer informatie voordat u een beslissing neemt?

Dan kunt u ons informatie verstrekken waarover u beschikt, zoals een advertentielink, een telefoonnummer, een adres, GPS-coördinaten of andere gegevens.

Ruralpropertyspain.com kan u o.a. de volgende informatie verstrekken:

 1. Een uitdraai van het eerste gesprek met de verkopende partij, hetzij een particulier, hetzij een makelaar.


  Dit eerste contact is erg belangrijk omdat het ons zeer relevante informatie over de algemene situatie zal verschaffen.
  € 30 + btw
 2. Een Nota Simple van het eigendomsregister.


  Dit document informeert ons o.a. over wie de eigenaar is of eigenaren zijn, of er schulden op het eigendom rusten, wat de mogelijke bijbehorende kosten zijn en of er gebruiksbeperkingen zijn.
  € 20 + btw (plus de kosten van de Nota Simple)
 3. De kadastrale kaarten waaruit het eigendom bestaat.


  Dit dient om gegevens zoals het oppervlakte, de grenzen en waarvoor het eigendom gebruikt kan worden te bekijken. Het helpt ons ook om het oppervlakte te vergelijken met het oppervlakte dat bij het register bekend is.
  € 30 + btw
 4. Een luchtfoto van het onroerend goed.


  Het geeft ons een meer globale indruk van de kenmerken en de locatie van het onroerend goed ten opzichte van het landschap.
  € 25 + btw
 5. Weten wat de jaarlijkse kosten van het onroerend goed zijn en een indicatieve berekening van elk van deze kosten.


  We vragen informatie op over de jaarlijkse kosten van belastingen zoals IBI, waterverbruik, elektriciteit, gas, belasting over vervuiling, riolering, afval, verbetering van wegen, enz.
  € 60 + btw
 6. Verificatie dat het onroerend goed up-to-date is in de betaling van belastingen, gemeenschapskosten en facturen van bedrijven die diensten leveren.


  We verstrekken u de meest recente betalingsbewijzen van alle betalingen in verband met de jaarlijkse kosten van het onroerend goed en zullen controleren of alle betalingen tot op de dag van vandaag gerealiseerd zijn.
  € 80 + btw
 7. De van kracht zijnde stedenbouwkundige voorschriften.


  Elke gemeente heeft geldende stedenbouwkundige voorschriften. We sturen dit in PDF naar u op, zodat u het kunt raadplegen.
  € 30 + btw
 8. Een stedenbouwkundig rapport over de bouwmogelijkheden.


  We vragen bij de desbetreffende gemeenteraad een ​​rapport van de gemeentelijke architect op met de mogelijkheden om iets nieuws te bouwen of om een ​​bestaande constructie uit te breiden.
  € 50 + btw
 9. Weten of er een bouwvergunning en project door een bevoegde technicus voor de renovatie van het gebouw is verleend door de gemeenteraad.


  We vragen bij de desbetreffende gemeenteraad een document op dat bevestigd dat de constructie is gerestaureerd met de bijbehorende toestemming (vergunning) en/of project en dat die toestemming in het verleden niet is ingetrokken. En als het een nieuw werk is, dat de constructie is gebouwd volgens het algemene stedenbouwkundige plan van de bijbehorende locatie.
  € 50 + btw
 10. Weten of er een eventuele open sanctieprocedure loopt bij de afdeling stedenbouw van de gemeente waar het eigendom zich bevindt.


  Deze procedure laat ons zien of er al dan niet een lopende boete op het onroerend goed valt voor een stedelijke inbreuk die zou kunnen zijn gepleegd.
  € 40 + btw
 11. Een technisch rapport van een architect om uit te sluiten dat het onroerend goed problemen of verborgen gebreken heeft die in de toekomst kunnen opspelen.


  Verkopers zijn verantwoordelijk voor verborgen gebreken die niet zichtbaar of zichtbaar zijn, maar het is noodzakelijk om dit via de rechtbank te vorderen wat vertragingen en kosten met zich meebrengt. Daarom zal een eerder rapport u verrassingen besparen.
  € 60 + btw
 12. Informatie over een woonvergunning wanneer u als eerste een nieuw pand gaat bewonen (Licencia de primera ocupación del edificio), een woonvergunning (Cédula de habitabilidad) of andere administratieve vergunningen die aantonen dat het huis volgens de wet bewoonbaar is.


  Dit document is nodig om legaal permanent in het pand te kunnen wonen. We zoeken voor u uit of deze er is, of het relevant is en of het van kracht is en niet is verlopen.
  € 50 + btw
 13. Weten wat de status van het energie-efficiëntiecertificaat is.


  Wanneer een huis wordt verkocht, is de eigenaar wettelijk verplicht een door een technicus geschreven document over de energiekenmerken van het pand te verstrekken. Wij gaan na of dit is gerealiseerd voor de verkoop.
  € 30 + btw
 14. Informatie over de inschrijving van een nieuw gebouwd pand in het eigendomsregister.


  Wij vragen een certificaat op bij het register dat het bestaan ​​van het bedrijf dat het pand heeft gebouwd erkent. Ook vinden we in dit certificaat de gegevens van registratie, wie de beheerders en / of gevolmachtigden zijn, de statutaire zetel, de NIF, evenals of er geen verslag is van faillissementsprocedures en een verklaring over het ontbreken van claims, geschillen of enige onvoorziene gebeurtenissen.
  € 80 + btw
 15. Controle van de rekeningen van de Gemeenschap van Eigenaren la Comunidad de Propietarios.


  We vragen hiervoor een certificaat op bij la Comunidad de Propietarios om te controleren of alle betalingen actueel zijn, evenals een formele verklaring dat er geen huurovereenkomsten zijn afgesloten op de woning.
  € 40 + btw
 16. Een kopie van de originele akte.


  Dit is het officiële document dat het eigendom van een eigendom bewijst en dat ons helpt om de gegevens verkregen uit het register te bevestigen. Tevens om te verifiëren of de eigenaar voldoende eigendom heeft om het eigendom zonder beperkingen te kunnen overdragen.
  € 30 + btw
 17. Kennis over het bedrag waarvoor het onroerend goed is verkocht bij de laatste overdracht.


  We vragen hiervoor een desbetreffend rapport bij het kadaster op.
  € 30 + btw (plus de kosten van het rapport)
 18. Informatie over de minimum te schrijven belastingwaarde.


  Elk eigendom heeft een waarde waarvan de staat van mening is dat dat onroerend goed kost en op basis van die waarde wordt de jaarlijkse belasting bepaald. Als het verkoopbedrag van het eigendom in de akte lager is dan die waarde, dan vragen ze u het verschil te betalen via een aanvullende afrekening met een toeslag. Wij kunnen u die waarde bieden.
  € 40 + btw
 19. Assistentie bij de niet-inwonersbelasting.


  In het geval dat uw verkoper niet in Spanje woont, wordt er van u gevraagd om 3% van de totale aankoopprijs in te houden en deze aan de belastingdienst te liquideren, anders zal de staat ú claimen en niet de verkoper. Wij assisteren u hierbij, zodat het correct wordt uitgevoerd.
  € 60 + btw
 20. Een schriftelijke volmacht.


  Als u een andere persoon wilt machtigen om het onroerend goed namens u te kopen, schrijven we die macht en vertalen deze van het Engels of Nederlands naar het Spaans. We zullen een afspraak maken met uw dichtstbijzijnde notaris of het Spaanse consulaat van uw land en we zien erop toe dat de macht de overeenkomstige Spaanse notaris bereikt met de nodige stempel van Den Haag.
  € 120 + btw
 21. Een postbus openen om meldingen te ontvangen.


  In het geval dat u niet permanent in Spanje gaat wonen of het onroerend goed dat u wilt verwerven mogelijk geen fysiek adres heeft, kunnen wij u helpen met het huren van een postbus in Spanje die de correspondentie bewaard.
  € 30 + btw
 22. Een NIE aanvragen.


  Dit is een identificatienummer dat is toegewezen aan buitenlanders, zodat ze zichzelf kunnen identificeren zodra ze Spanje binnenkomen en het is een essentiële vereiste om een ​​woning te verwerven. We coördineren alle nodige stappen, zodat u het ontvangt.
  € 100 + btw
 23. Een bankrekening in Spanje openen.


  Afhankelijk van de plaats waar u de aankoop gaat doen, zullen we een bank in de buurt vinden, maken we een afspraak voor u en vertellen we u wat de vereisten zijn die van u worden gevraagd om een rekening in Spanje te openen.
  € 50 + btw
 24. Een voorlopig koopcontract of reserveringscontract.


  We bereiden dit contract tussen de partijen, waarmee het eigendom door middel van een aanbetaling wordt gereserveerd tot het moment van de overdracht, voor u voor.
  € 150 + btw

Prijzen onder voorbehoud.

ALVAREZ & PANNEKEET

info@ruralpropertyspain.com
T. 0034 633 714 148

N.I.F. 44.021.950L | Privacyverklaring
GonBa websites